BESTUUR - SAMENSTELLING & TAAKINHOUD

_____________________________________________________________________________

Voorzitter

Frans Marivoet

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Tel. 015/33 97 32 - GSM. 0474/47 31 73

 FransMarivoet02 

 • Zit alle vergaderingen voor en leidt de gesprekken in goede banen.

 • Organiseert stemmingen voor het nemen van beslissingen.

 • Is verantwoordelijk voor de organisatie en het goede verloop van alle evenementen georganiseerd door de club.

 • Keurt de rittenkalenders goed.

 • Zorgt voor sponsoring en onderhoudt de contacten met vaste sponsors.

 • Houdt toezicht op het naleven van de clubregels en neemt actie bij eventuele geschillen.

 • Alle uitgaande briefwisseling moet door hem ondertekend worden.

 • Doet samen met een bestuurslid de inschrijvingen van de deelnemende leden in de aanwezigheidslijsten op zondag en daguitstappen.

 _____________________________________________________________________________

  Ondervoorzitter - Penningmeester - VWB-Verantwoordelijke

  Yvan Meeus

  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  GSM. 0475/36 29 94

   MeeusYvan

  • Vervangt de voorzitter bij vergaderingen wanneer deze afwezig is.

  • Geeft steun aan de voorzitter tijdens vergaderingen.

  • Is verantwoordelijk voor de boekhouding van de club en beheert alle financiën.

  • Opstellen van het financieel verslag.

  • Controleren en betalen van alle facturen.

  • Financieel toezicht bij organisatie van evenementen.

  • Onderhandelen met leveranciers betreffende aankopen en uitgaven.

  • Verantwoordelijke voor de begroting: Opmaken budgetten voor clubkledij, fietsmateriaal, volgwagen en beheerskosten.

  • Doorgeven van informatie over ontvangen lidgelden aan de secretaris voor opmaak ledenlijst.

  • Betaling verzekeringen.

  • Doorstorten gelden van de ongevallenverzekering + info aan clubverantwoordelijke VWB.

  • Uitvoeren terugbetalingen gereden ritten zonder volgwagen.

  • Contactadres voor de Vlaamse Wielrijdersbond (VWB).

  • Contactadres ARENA-Verzekeringen.

  • Beheer bestanden VWB.

  • Inschrijven & verlengen lidmaatschappen VWB.

  • Wijzigingen bijhouden in het bestand (Adres - Telefoongegevens - Gezinstoestand, ...)

  • Jaarlijkse opvolging lidgelden

  • Dossiers - klassement - Archief van alle verrichtingen met VWB.

  • Ontvangstadres lidkaarten VWB en distributie lidkaarten aan leden.

  • Contactadres voor melding van sportongeval.

  • Beheer ongevalsaangiften Arena.

  • Evenementen inbrengen in kalender VWB.

  • Verzekeringen vrijwillige medewerkers niet-leden bij evenementen.

  • Meldingsplicht vervullen voor verzekering vrijwillige medewerkers.

  • Problemen oplossen tussen VWB en clubleden.

  _____________________________________________________________________________


  Verantwoordelijke Clubkledij

  Nikkie Baeten

  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  Tel. 015/20 53 86 - GSM. 0473/43 46 44


  Nikkie-01

   

  • Aankoop clubkledij

  • Verkoop clubkledij aan leden.

  _____________________________________________________________________________

  Secretaris

  Chantal Lurkin

  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  Tel. 015/55 86 72

  Chantal Lurkin 

  • Is verantwoordelijk voor de algemene clubadministratie.

  • Jaarmagazine en Nieuwsbrieven: Verzending.

  • In- & uitgaande briefwisseling: Creatie van interne en externe formulieren met update.

  • Clubarchief.

  • Contactadres voor leden: Interne communicatie.

  • Contactadres voor externe communicatie: info kandidaat leden, andere clubs, federatie, gemeentebestuur, enz...

  • Alle inkomende info doorspelen aan bestuursleden.

  • Opstellen dagorde bestuursvergaderingen in functie van jaaragenda.

  • Verslagen vergaderingen.

  • Scenario's evenementen + deel van de organisatie.

  • Behandeling dossier gemeentesubsidies + bijwonen vergaderingen sportraad gemeente.

  • Contactpersoon sportraad gemeente Snt-Katelijne-Waver.

  • Sponsors: Briefwisseling - Inventaris.

  • Registratie nieuwe leden (inschrijvingsformulieren).

  • Wekelijkse update inschrijflijsten voor de ritten.

  • Neemt taken clubverantwoordelijke VWB over bij diens afwezigheid.

  • Stelt de statuten op van de vzw en onderhoudt deze.

  • Staat in voor de neerlegging van de statuten bij de griffie.

  _____________________________________________________________________________

   

  Sportbestuurder

  Eric Coudré

  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  Tel. 015/52 78 73 - GSM. 0495/59 23 96

  Coudre01

   

  • Tijdens de zondagritten de leden inschrijven en aanduiden op de aanwezigheidslijsten en inning inschrijvingsgelden.

  • Idem voor speciale dagritten op zaterdagen of feestdagen.

  • Instaan voor de rittenbladen (aanwezigheidslijsten) - vervolledigen met naam wegkapitein, bestemming rit, gereden kilometers, gemiddelde snelheid, aantal deelnemers, aantal bandbreuken,...

  • Tijdens de zondagritten de leden inschrijven en aanduiden op de aanwezigheidslijsten en inning inschrijvingsgelden.

  • Komende ritten vermelden op het infobord in het lokaal.

  • Afhandeling rittenlijsten

  • Noteert de ritinformatie op het infobord in het lokaal.

  • Bij dagritten de dranken en maaltijden betalen voor volgwagenchauffeur en wegkapitein.

  • Helpt bij het uitstippelen van de ritten en opstellen van de rittenkalenders.

  • Aanspreekpunt voor de wegkapiteins

  • Voorbereiden en modereren van de vergadering wegkapiteins 

  • Gemachtigde om onze bestanden bij de VWB te beheren.

  _____________________________________________________________________________


   

  Materiaalmeester

   

  Freddy Van Rompaey

   

  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

   

  Tel. 015/55 95 44 - GSM. 0475/44 89 23

   

  img 1268 2
  • Aankoop Fietsgereedschap.

  • Onderhoud en controle van het wagenpark en de inhoud (fietsgereedschap, reserve fietswielen, EHBO koffers, enz...).

  _____________________________________________________________________________