CHARTER VAN DE WEGKAPITEIN

 wegkapitein1

De taak van de wegkapitein is te waken over het goede verloop van een fietstocht, zonder dat alle verantwoordelijkheid bij de wegkapitein ligt.

De wegkapitein geldt als leider en aanspreekpunt, en rijdt steeds in de voorste regionen van de groep. Hij wordt bijgestaan door een adjunct-wegkapitein die achteraan de groep rijdt. Het is belangrijk dat beiden op voorhand een aantal afspraken maken met het oog op een veilig verloop van de rit.

De wegkapitein maakt zich erkenbaar door het dragen van een armband.

         wegkapitein

De wegkapitein kent de route en bepaalt de snelheid van de groep.

De moeilijkheidsgraad van de rit wordt zo veel mogelijk op voorhand aangegeven, waardoor de leden de keuze hebben om al dan niet voor de rit te kiezen. De bestemming, het aantal kilometers en de moeilijkheidsgraad is raadpleegbaar op de website en op het krijtbord in ons lokaal.

De snelheid, aangegeven bij aanvang van het seizoen, geldt als richtsnelheid en kan licht afwijken in functie van de weersomstandigheden en/of het parcours. Het kan gebeuren dat de wegkapitein op bepaalde plaatsen in het parcours de groep de vrijheid geeft om een aantal kilometers “voluit” te gaan. Op deze ogenblikken moeten de leden zich aan het verkeersreglement houden en zichzelf of andere weggebruikers niet in gevaar brengen.

De wegkapitein ziet erop toe dat iedereen zich aan het verkeersreglement en de gemaakte afspraken houdt.

Onverantwoord rijgedrag wordt niet toegestaan. De leden worden bij overtreding geacht zich zonder commentaar te houden aan de opmerkingen van de wegkapitein(s). Bij herhaalde overtredingen rapporteert de wegkapitein dit aan het bestuur.

De wegkapitein geeft tijdig aanwijzingen bij richtingsverandering. Hij doet dit door middel van een fluitsignaal.

nl. 1 x fluiten is rechtsaf; 2 x fluiten is linksaf. fluitje

De wegkapitein bepaalt waar er gestopt wordt bij pech of een ander voorval en doet dit op een veilige plaats voor de volledige groep. Zodra de groep gevraagd wordt om te stoppen, doet de hele groep dit.

Melding maken bij het bestuur van deelnemers die zich niet aan de regels houden en weigeren de aanwijzingen van de wegkapitein op te volgen.

De wegkapitein zorgt voor coördinatie bij pech of voorvallen en staat in voor het verwittigen van de hulpdiensten bij ongeval. Melding maken (achteraf) bij de voorzitter of het secretariaat.

De wegkapitein spreekt de groep of individuele leden erop aan indien er sprake is van onverantwoord rijgedrag, afwijken van de verkeersregels of houding t.o.v. derden.

De wegkapitein heeft aandacht voor iedereen, en indien deelnemers in de problemen komen, past hij de snelheid aan.

De wegkapiteins steunen de respectievelijke wegkapitein tijdens zijn rit. Dit door positieve kritiek en respectvolle houding voor, tijdens en na zijn rit.