PROCEDURE ONGEVAL

ongeval

Bij een fietsongeval met lichamelijke letsels dient altijd onze clubverantwoordelijk VWB (Yvan Meeus) in kennis gesteld te worden.

Een ongevalsaangifte kan hier gedownload worden.

Het versturen van ongevalsaangiften en onkostennota's naar de verzekeringsmaatschappij, gebeuren uitsluitend door Yvan.

Bij afwezigheid van Yvan, is Chantal Lurkin gemachtigd om deze taak te vervullen.