TUSSENKOMST ZIEKENFONDS

ziekenfonds

Verschillende ziekenfondsen geven via hun aanvullende verzekering een tussenkomst in het lidgeld van een sportclub.

De bijdrage van de tegemoetkoming varieert van 12 euro tot 30 euro naargelang het ziekenfonds.

Om van deze tussenkomst te genieten dient u een attest 'Tussenkomst sportclub' aan te vragen bij uw ziekenfonds.

Dit formulier laat je invullen (na betaling van uw lidgeld) door onze secretaris Chantel Lurkin.

Het ingevulde attest wordt door het lid terugbezorgd aan de mutualiteit. Nadien ontvangt u de tegemoetkoming.

Van sommige ziekenfondsen beschikken wij over de blanco attesten voor het verkrijgen van tussenkomst.

Klik hier voor deze documenten.