De jaarlijkse ledenvergadering gaat door op vrijdag 22 november om 19u30 in zaal De Goede Herder. 
Wij nodigen al onze leden uit om deze vergadering bij te wonen! 
Indien jullie bepaalde zaken buiten de vaste agendapunten willen bespreken gelieve ons dit via mail te bezorgen voor 15 oktober 2019.

De vaste agendapunten zijn :

 1. Woord voorzitter
 2. Bedanking wegkapiteins
 3. Financieel verslag
 4. Mosselfeesten
 5. Lidgeld
 6. Terugblik seizoen 2019
 7. Clubkledij
 8. Meerdaagse
 9. Kaas en wijn avond
 10. Start 2020
 11. Vragen en antwoorden

Namens het bestuur

 

Onze Sponsors